Naszą Kancelarię tworzy zespół zgranych, otwartych i niezwykle dynamicznych osób profesjonalnie wykonujących swoje obowiązki. Nasi prawnicy to osoby doświadczone i rzetelne, a przy tym pełne pasji oraz zaangażowania w to, czym się zajmują.

Bartosz Gonkiewicz

Radca prawny, wspólnik i założyciel Kancelarii, po ukończonej w 2007 r. aplikacji radcowskiej wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, pod numerem OL-1221, wykładowca przedmiotów zawodowych.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym (w szczególności w prawie zobowiązań i rzeczowym), w prawie mieszkaniowym (zwłaszcza w zakresie prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy o własności lokali) oraz sporach sądowych.

Zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych (w szczególności przedsiębiorców budowlanych, branży chemicznej oraz telekomunikacyjnej), prowadzących działalność w formie spółek handlowych, spółek cywilnych, a także jednoosobowo, spółdzielni mieszkaniowych i instytutów badawczych.

Radca prawny Bartosz Gonkiewicz był członkiem Rady Nadzorczej NASK 4Innovation Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie (wysokość kapitału zakładowego 139.700.000,00 zł.).

Michał Włodarczyk

Radca prawny, wspólnik i założyciel Kancelarii, wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie pod numerem OL-1358, wykładowca przedmiotów zawodowych.

Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego (ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań) oraz prawa pracy. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych (spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Arkadiusz Zaczek

Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych przy OIRP w Olsztynie pod numerem OL-1384, posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych. Od 2013 r. jest członkiem Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. W 2018 r. powołany został przez Państwową Komisję Wyborczą do pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Elblągu II. W latach 2014 – 2017 był członkiem Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Olsztynie. Obsługuje urzędy administracji publicznej, zakłady opieki zdrowotnej, biura samorządów zawodowych. Przez wiele lat pełnił funkcję członka rady nadzorczej w spółce komunalnej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie i postępowaniu administracyjnym, prawie medycznym, obsłudze rolników.