Kancelaria optymalizuje formy współpracy i rozliczeń stosownie do indywidualnych potrzeb i preferencji Klienta.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w następujących formach:

  • stałej obsługi prawnej,
  • jednorazowego zlecenia,
  • usług świadczonych na odległość,
  • udzielania porad prawnych.

Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

  • system wynagrodzenia indywidualnego, w którym wynagrodzenie jest ustalane oddzielnie dla każdej ze zleconych usług,
  • system wynagrodzenia ryczałtowego stosowany przy zleceniu stałej obsługi prawnej,
  • system z premią za pomyślny wynik sprawy (Success Fee),
  • system godzinowy.