Naszą Kancelarię tworzy zespół zgranych, otwartych i niezwykle dynamicznych osób profesjonalnie wykonujących swoje obowiązki. Nasi prawnicy to osoby doświadczone i rzetelne, a przy tym pełne pasji oraz zaangażowania w to, czym się zajmują.

Bartosz Gonkiewicz

Radca prawny, wspólnik i założyciel Kancelarii, po ukończonej w 2007 r. aplikacji radcowskiej wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, pod numerem OL-1221, wykładowca przedmiotów zawodowych.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym (w szczególności w prawie zobowiązań i rzeczowym), w prawie mieszkaniowym (zwłaszcza w zakresie prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy o własności lokali) oraz sporach sądowych.

Zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych (w szczególności przedsiębiorców budowlanych, branży chemicznej oraz telekomunikacyjnej), prowadzących działalność w formie spółek handlowych, spółek cywilnych, a także jednoosobowo, spółdzielni mieszkaniowych i instytutów badawczych.

Radca prawny Bartosz Gonkiewicz był członkiem Rady Nadzorczej NASK 4Innovation Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie (wysokość kapitału zakładowego 139.700.000,00 zł.).

Michał Włodarczyk

Radca prawny, wspólnik i założyciel Kancelarii, wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie pod numerem OL-1358, wykładowca przedmiotów zawodowych.

Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego (ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań) oraz prawa pracy. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych (spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).